Aftrek huurlasten

 

Aftrek huurlasten gecorrigeerd en aftrek bepaalde algemene kosten naar 80%.

 

IB-ondernemers en resultaatgenieters kunnen de huurlasten van hun huurwoning vanaf 2017 niet meer in aftrek brengen.

Alleen de kosten die zien op een zogenoemde zelfstandige werkruimte (eigen opgang en sanitair) komen wel voor aftrek in aanmerking. Daarmee worden ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning op dezelfde wijze behandeld als ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. Daarnaast wordt de aftrek van bepaalde kosten verhoogd van 73,5% naar 80%.
De betreffende algemene kosten zijn kosten van voedsel, drank, genotsmiddelen, representatie, congressen, symposia, seminars en dergelijke.De ondernemers/resultaatgenieters kan deze kosten op twee manieren aftrekken:
1. Voor zover deze kosten een bepaald bedrag overschrijden (in 2016: € 4.500,-)
2. tot een bepaald percentage (in 2016: 73,5%)

 

IB ondernemers/resultaatgenieters kunnen kiezen volgens welk systeem zij deze algemene kosten in aftrek willen brengen. De verhoging naar 80% in 2017 kan voor uw client aanleiding zijn om de wijze waarop hij/zij nu deze algemene kosten in aftrek brengt, opnieuw tegen het licht te houden. Wellicht is aftrek op grond van het aftrekpercentage dan gunstiger.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons