Autobelasting 2017

 

 

Wijzigingen autobelastingen vanaf 2017
De eerste kamer ging onlangs akkoord met de nieuwe autobelastingmaatregelen van de Wet uitwerking Autobrief II.
De wet treedt in werking op 1 januari 2017. Met deze wet worden de diverse autobelastingen geregeld voor de periode 2017 tot en met 2020. Het stelsel van autobelastingen wordt hierdoor eenvoudiger en leidt in grote lijnen tot lagere autobelastingen.

 

 

De hoofdlijnen van de nieuwe wet:

Verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor 2020 met in totaal 14,7 procent. De BPM wordt minder CO2-afhankelijk.
Verlaging van de MRB voor personenvoertuigen met 2 procent .
Voor oudere dieselauto’s (zonder fabrieksroetfilter) gaat de MRB vanaf januari 2019 juist omhoog.
Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën voor privégebruik van 4 naar 2.
Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22 procent. Alleen volledig elektrische auto’s krijgen een extra stimulans door een lagere bijtelling van 4 procent.

Minder voordeel voor plug-in hybride auto.

Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuining rijden fiscaal te stimuleren. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers electrisch dan verwacht. Daarom bouwt het kabinet de belastingvoordelen voor de plug-in hybride auto’s de komende jaren af. Vanaf 2017 geldt voor nieuwe plug-in hybride auto’s met algemene bijtellingspercentage van 22 procent. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een lager tarief in de motorrijtuigenbelasting. Dit maakt het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.

Stapsgewijs afbouwen BPM.

Het kabinet wil de BPM stapsgewijs afbouwen met in totaal 14,7 procent in 2020. Op termijn wil de regering de BPM helemaal afschaffen. De dieseltoeslag deelt niet mee in de verlaging van de tarieven.
Ook de berekening van BPM verandert. De CO2-uitstootgrenzen voor benzine auto’s en diesel auto’s worden vanaf 2016 aangescherpt Het vaste deel gaat omhoog van € 175,- naar € 350,-. De CO2 component gaat met een gelijk deel omlaag. De hoogte van de BPM is afhankelijk van de CO2 uitstoot. Daarnaast gaat het tarief voor auto’s die weinig CO2 uitstoten, omlaag. Zuinige personen auto’s in het kleine- en middensegment krijgen hierdoor extra voordeel.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons