Kilometeradministratie

Rijdt u in een auto van uw onderneming en gebruikt u deze auto ook privé?

U mag per jaar 500 kilometer privé rijden met een auto van de zaak.
Alleen als u bijvoorbeeld met een rittenregistratie kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer van 500 kilometer privé rijdt hoeft u niets te verrekenen. Gebruikt u een rittenregistratiesysteem met het Keurmerk RitRegistratieSystemen, dan gaat de belastingdienst ervan uit dat uw rittenregistratie sluitend is. De belastingdienst kan nog wel een controle instellen en onderozken of een rit zakelijk of privé is.
Aangezien er in praktijk erg creatief gedacht en gehandeld wordt bij kilometerregistratie is een artikel in de wet toegevoegd zoals onderstaand omschreven.
Bij onjuiste en onvolledige kilometeradministraties is vaak sprake van manipulatie, een bepaalde vorm van listigheid dan wel valsheid in geschrifte. Het is een ernstige zaak als de inspecteur door de onjuistheid of onvolledigheid van de overgelegde kilometeradministratie wordt misleid en daardoor ten onrechte accepteert dat geen sprake is van (belastbaar) privégebruik. Dit is zeer verwijtbaar en daarom is in beginsel een hogere standaardboete van toepassing dan de standaardboete bij andere correcties. Uitgaande van die hogere boeten dient de inspecteur echter wel steeds te beoordelen of de feiten in de betreffende zaak voldoende ernstig zijn om ook in die zaak een dergelijke hogere boete op te leggen.
Voor alle details omtrent prive gebruik van een auto van de onderneming verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst, of u kunt contact opnemen met ons kantoor.

Ondanks achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie toch bijtelling privégebruik auto

Hof Arnhem – Leeuwarden oordeelt dat X bv niet overtuigend heeft aangetoond dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. Er is terecht een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd.
X bv stelt een auto ter beschikking aan haar dga. In de aangifte loonheffingen 2006 geeft X bv geen bijtelling privégebruik aan. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur een naheffingsaanslag loonheffingen op aan X bv. In de bezwaarfase overlegt X bv een kilometeradministratie waaruit blijkt dat de dga de auto in 2006 voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De inspecteur accepteert deze kilometeradministratie niet. Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv niet overtuigend heeft aangetoond dat de dga de auto voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De achteraf, aan de hand van de (zakelijke) agenda, gereconstrueerde kilometeradministratie, is hiervoor volgens de rechtbank niet voldoende.
Hof Arnhem – Leeuwarden oordeelt dat X bv niet overtuigend heeft aangetoond dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. Het hof overweegt hierbij onder andere dat:
• de kilometeradministratie achteraf is opgesteld aan de hand van de zakelijke agenda van de dga;
• in de agenda slechts locaties worden genoemd;
• van geen enkel moment gedurende het jaar de feitelijke kilometerstand bekend is.
Volgens het hof heeft de inspecteur dan ook terecht een voordeel in verband met het privégebruik van de auto in aanmerking genomen. De inspecteur heeft terecht een naheffingsaanslag opgelegd.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons