Veiligheidsregels ING

 

Uniforme veiligheidsregels opgesteld door ING

 

Houd uw beveiligingscodes geheim

 

Beveiligingscodes zijn: wachtwoord Mijn ING (Zakelijk) mobiele pincode Mobiel Bankieren App pincode creditcard, betaalpas
TAN- en PAC-codes Mijn ING (Zakelijk) CVC-code creditcard
activeringscode Mijn ING (Zakelijk)

• Uw beveiligingscodes zijn persoonlijk: u laat ze nooit aan anderen zien en u vertelt anderen nooit wat uw codes zijn;
• U schrijft of slaat uw persoonlijke codes niet op. Of, als u denkt de codes te vergeten, alleen in een voor anderen
onherkenbare vorm die alleen door uzelf is te ontcijferen;
• Als u zelf een wachtwoord, inlogcode of pincode kunt kiezen, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is.
Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of eigen postcode;
• Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw codes intoetst;
• Als iemand u om een code vraagt, bijvoorbeeld telefonisch, op een website of in een app anders dan die van de ING,
via e-mail, sms, whatsapp, of persoonlijk, geef die dan nooit af. De ING-medewerker vraagt u nooit om uw codes.
Zorg ervoor dat uw betaalpas of creditcard nooit door een ander gebruikt wordt
• Laat u niet afleiden als u uw betaalpas of creditcard gebruikt en controleer of u uw eigen pas daarna terugkrijgt;
• Berg uw passen altijd op een veilige plaats op en zorg ervoor dat u ze niet gemakkelijk kunt verliezen;
• Controleer regelmatig of u uw passen nog in uw bezit heeft.
• Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken
• De apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt, zoals uw mobiele telefoon, tablet of computer moet een origineel en
actueel besturingssysteem hebben;
• De software die u gebruikt, moet altijd up-to-date zijn. Gebruikt u Mobiel Bankieren, dan moet u altijd de laatste versie
van de app installeren;
• De computer of laptop die u gebruikt voor uw bankzaken moet beveiligd zijn met antivirussoftware en een firewall;
• Installeer geen illegale software;
• Beveilig de toegang tot uw mobiele telefoon, tablet of computer met een toegangscode;
• Zorg ervoor dat niemand anders uw Mijn ING (Zakelijk) of de app kan gebruiken. Log altijd uit als u klaar bent met uw
bankzaken.
• Controleer uw bankrekening
• Controleer altijd zo spoedig mogelijk uw elektronische of papieren rekeninginformatie op transacties waarvoor u geen toestemming heeft gegeven. Doe dit in ieder geval elke twee weken als de bank voor u elektronische rekeninginformatie ter beschikking stelt. Als u alleen rekeninginformatie op papier ontvangt, controleer deze dan in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Als er schade voor de bank ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, dan kan de bank u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.
• Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op;
• U meldt het ons direct telefonisch als u vermoedt dat de veiligheid van uw betaalpas, uw creditcard, Mobiel Bankieren
of Mijn ING (Zakelijk) niet meer zeker is. Doet u dat in ieder geval in deze situaties:
• U weet of vermoedt dat iemand anders een beveiligingscode kent of heeft gebruikt;
• U ziet in Mobiel Bankieren of in Mijn ING (Zakelijk) betalingen die u of een gemachtigde niet heeft gedaan;
• Uw betaalpas, creditcard, mobiele telefoon, tablet of computer, die u gebruikt voor uw bankzaken, is gestolen of
u bent deze verloren.
• Bel ons ook direct bij iets dat u als vreemd of ongebruikelijk ervaart, zoals een andere manier van inloggen.
• Als wij u aanwijzingen geven, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen
opvolgen.

 

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons