Bewaartermijn

 

Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?

 

De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is 7 jaar.
Na 31 december 2015 kunt u de administratie van 2008 en eerder weggooien.

Belangrijk:
Documenten zoals aktes, pensioen- en lijfrentepolissen mag u niet weggooien. Dit geldt ook voor administratie voor het gebruik van onroerende zaken (hier is de bewaartermijn 9 jaar) De bewaartermijn voor het gebruik van onroerende zaken begint te lopen in het boekjaar na het boekjaar waarin de onroerende zaak voor het eerst in gebruik is genomen.
Heeft u buitenlandse inkomsten genoten? Let dan op de navorderingstermijn.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons