Boetes Belastingdienst

 

Boetes van de belastingdienst zijn aangescherpt.

 

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de regels voor fiscale boetes aangescherpt. De regels zouden eenvoudiger moeten worden om te begrijpen en eenvoudiger in de uitvoering door de belastingdienst. De hoogte van de boete is volgens de staatssecretaris afgestemd op: – De ernst van de overtreding – De doelgroep – De last die de overtreding met zich mee brengt voor de belastingdienst. Er gaat in principe gewerkt worden met standaarden maar uitzonderingen moeten mogelijk zijn. Verder kan de belastingdienst bij het bepalen van de hoogte van de vergrijpboete, andere niet-fiscale overtredingen of delicten mee laten wegen. Denk hierbij aan betaling van steekpenningen, het werken met illegalen, faillissementsfraude, verduistering, bedreiging, handel in verdovende middelen, etc. Voorbeeld: een werknemer verduistert geld van zijn werkgever (een niet fiscaal delict) Pas als hij zijn inkomsten niet in zijn aangifte meldt, pleegt hij een fiscaal delict. Op dat moment kan de belastingdienst op basis van de fiscale wetgeving een boete opleggen. De hoogte van de boete kan volgens het nieuwe besluit, naar boven worden bijgesteld vanwege de verduistering.

 

BELANGRIJK:

Elke belastingplichtige moet zijn aangifte inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting op tijd indienen. Dit is binnen de wettelijke termijn die daarvoor gelden. Heeft u het vermoeden dat de aangifte niet op tijd ingediend kan worden, vraag aan uw boekhouder om opgenomen te worden in de uitstelregeling. Dan krijgt u officieel meer tijd om de aangifte(n) in te dienen. Werd verzuimd deze op tijd in te dienen dan volgde een herinneringsbrief en indien nodig, daarna nog een aanmaning tot het doen van aangifte. De belastingdienst gaat deze twee brieven combineren. Belastingplichtigen ontvangen nog maar één keer een reminder. Krijgt u als particulier of als ondernemer een dergelijke reminder, neem dan direct contant op met ons kantoor!!! Laat die brief niet liggen. De boetes liegen er namelijk niet om: Voor het niet op tijd indienen van de aangifte inkomstenbelasting krijgt u een boete van € 344,= en voor de vennootschapsbelasting is dit € 2.460,=. In sommige gevallen (als de belastingplichtige alsnog binnen de bezwaartermijn aangifte doet) kan iemand korting krijgen op de opgelegde boete (de korting is respectievelijk € 49,= voor de inkomstenbelasting en € 246,= voor de vennootschapsbelasting. Verder is in het regeerakkoord opgenomen dat de boete bij het te laat betalen van omzetbelasting en/of loonheffing met 50% (!) verhoogd worden. Ondernemers: betaal dus op tijd

 

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons