BTW te laat

 

Opzettelijk (deels) niet of te laat BTW betalen
sinds 1 januari 2014 strafbaar.

 

Sinds 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of het te laat betalen van de verschuldigde BTW, een strafbaar feit. De sanctie is een geldboete of gevangenisstraf. Voor 1 januari 2014 gold dit alleen voor het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig doen van een aangifte. De strafvervolging kan echter vervallen zodra uw cliënt alsnog een juiste en volledige aangifte doet. Deze herstelmogelijkheid heeft uw cliënt niet voor het niet of te laat betalen van de verschuldigde BTW. Het strafbaar feit blijft bestaan ook als uw cliënt later alsnog het juiste bedrag betaalt.

 

Let op:

 

De praktijk van eerst een nihilaangifte indienen en later een volledige aangifte is sinds 1 januari dus sterk af te raden. Het gebruik van de nihilaangifte is te risicovol geworden omdat de herstelmogelijkheid ontbreekt, of u nu goedwillend of kwaadwillend bent!

Alleen als u zeker weet dat uw cliënt BTW terugkrijgt, loopt hij geen risico op boete of erger.

Overigens blijft strafvervolging ook achterwege als u namens uw cliënt (voor de wettelijke betalingstermijn) om uitstel van betaling vraagt. Dat is ook het geval als u namens uw cliënt tijdig (direct nadat gebleken is dat niet kan worden betaald) bij de Ontvanger schriftelijk mededeling doet van betalingsonmacht.

In het verleden werd een tijdige nihilaangifte gebruikt als de gegevens nog niet allemaal beschikbaar zijn voor een volledige aangifte. Vanaf 1 januari heeft dit een geldboete of (in het ergste geval) een gevangenisstraf tot gevolg. De nihilaangifte wordt immers bewust ingediend. Op dat moment wordt dus ook bewust geen BTW betaald, terwijl die BTW bij een correcte aangifte wel verschuldigd is.

 

U betaalt te laat

U betaalt te laat als uw betaling bij de belastingdienst binnnenkomt na de uiterste betaaldatum. Als u alsnog betaalt binnen de coulancetermijn, krijgt u mogelijk geen boete. De coulancetermijn begint na de uiterste betaaldatum en eindigt 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum. Er zijn 3 mogelijkheden:

U betaalt te laat, maar binnen de coulancetermijn.
In dit geval zijn er 2 mogelijkheden:
U betaalde de vorige aangifte op tijd en volledig. Dan krijgt u geen betaalverzuimboete. U krijgt wel een verzuimmededeling.
U betaalde de vorige aangifte te laat of niet volledig. Dan krijgt u een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278.
U betaalt te laat en na de coulancetermijn.
In dit geval krijgt u een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278.
U betaalt te laat en deels binnen en deels na de coulancetermijn.
In dit geval krijgt u voor het totale te laat betaalde bedrag (het totaal van het bedrag dat u binnen en na de coulancetermijn hebt betaald) een betaalverzuimboete van 3%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278.

 

U betaalt niet of te weinig

Hebt u op het moment waarop de belastingdienst controleert (een deel van) uw aangifte niet betaald? Dan krijgt u een naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete van 3% van het niet-betaalde bedrag met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278. Hebt u ook een gedeelte te laat betaald? Dan berekent de belastingdienst de boete over het totaal van het niet-betaalde en het te laat betaalde bedrag.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons