Verhuur opslagruimte

 

Verhuur opslagruimte is vrijgestelde prestatie

Voor de omzetbelasting geldt voor de verhuur van onroerende zaken een vrijstelling van btw. De verhuur van onroerende zaken is in de regel een betrekkelijk passieve activiteit. Dat passieve karakter gaat verloren wanneer de dienstverlening meer omvat dan alleen maar de terbeschikkingstelling van de onroerende zaak en de andere elementen een meer dan bijkomstig karakter hebben. Er is dan sprake van verhuur plus. Deze dienstverlening is belast met btw. Het voordeel hiervan is dat het gebruik van goederen en diensten voor belaste handelingen leidt tot aftrek van btw.

 

De vraag of er sprake was van verhuur plus stond centraal in een zaak bij de rechtbank. De activiteiten van een opslagbedrijf bestonden uit het aan particulieren en ondernemers tegen vergoeding verhuren van opslagruimte in containers die in een onroerende zaak stonden. De rechtbank merkte deze diensten aan als verhuur, omdat tegen vergoeding en voor een afgesproken periode het recht op uitsluitend gebruik van een afgesloten deel van het pand werd verschaft. Het opslagbedrijf zorgde daarnaast voor bewaking van het pand en stelde een bestelbus en een aanhanger ter beschikking aan de klanten. Deze bijkomende prestaties namen het karakter van verhuur niet weg. De exploitant van het opslagbedrijf wilde zijn diensten vergelijken met de belaste verhuur van safeloketten. Bij de verhuur van safeloketten staat echter voor de modale klant het bewakingselement voorop. De aanvullende diensten van de exploitant van het opslagbedrijf waren niet onderscheidend genoeg om het karakter van de (verhuur) dienst te veranderen.

 

Tip:

Verhuurt u onroerende goederen plus aanvullende diensten? Als deze diensten een “meer dan bijkomstig” karakter hebben is uw verhuurdienst belast met btw. Dit geeft u recht op aftrek van btw op uw inputkosten (onderhoud- en aanschafkosten pand).

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons