Aangifte inkomstenbelasting 2016

 

Benodigde gegevens voor de aangifte IB 2016

 

-Jaaropgave loon / pensioen;
-Eventueel betaalde lijfrentepremie’s met de complete polis van deze verzekering;
-Pensioen jaar overzicht 2014 (opgebouwd pensioen via loon);
-WOZ-waarde eigen woning à waardepeildatum 1-1-2015
-Jaaropgave hypotheek;
-Indien u een monumentenpand bezit, de onderhoudsuitgaven aan dit pand.
-Indien u een kapitaal verzekering * heeft afgesloten, de polis meenemen, plus de waarde van de polis per 1 januari 2016 en 31 december 2016.
-Saldo bankrekeningen, inclusief werknemersspaarregelingen, op 1 januari 2016 en 31 december 2016 (+ dat van de minderjarige kinderen);
-Waarde aandelen / effecten op 1 januari 2016 en 31 december 2016 (+ dat van de minderjarige kinderen);
-Neveninkomsten
-Vergoeding vrijwilligerswerk
-Ontvangen zorgtoeslag 2016;
-Gemaakte ziektekosten die niet vergoed zijn en niet onder het eigen risico vallen;
-Gemaakte studiekosten (die niet door de werkgever zijn betaald);
-Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2016;
-Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2016;
-Lijst met giften
-Nieuw geboren kinderen: geboortedatum, voorletters en BSN van dit kind.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons