Aangetekend opzeggen

 

Ontslag geven/nemen.

Goedkoop is vaak duurkoop: zeg daarom altijd aangetekend op.

 

Een werkgever zegt na het verkrijgen van de ontslagvergunning het dienstverband met de werkneemster op. (na twee jaar ziekte van de werkneemster).

Het UWV weigert haar alsnog een uitkering na 10 maanden arbeidongeschiktheidsuitkering, waarop zij zich weer beschikbaar stelt om haar arbeid te verrichten. De werkneemster zegt geen opzeggingsbrief te hebben ontvangen en de werkgever kan rechtsgeldige opzegging niet aantonen. Een loonstrook met eindafrekening en datum uitdiensttreding levert onvoldoende bewijs op. De werkneemster kan geen medische stukken overleggen waaruit blijkt dat zij weer geschikt is voor de door haar uitgeoefende functie. Daarom wordt haar loonvordering afgewezen.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons