Arbeidsovereenkomst bij AOW leeftijd

Opzegging arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

In veel gevallen ontbreekt een pensioenontslag-beding in de individuele en eventuele collectieve arbeidsovereenkomst.

Voorheen had een werkgever dan voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergunning nodig.

Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan de werkgever, bij ontbreken van een individueel en collectief pensioenontslag-beding, de arbeidsovereenkomst van een werknemer zonder ontslagvergunning opzeggen, tegen of na de dag waarop de werknemer recht krijgt op een uitkering op grond van AOW. Wel is vereist dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Bij beëindiging van het dienstverband in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is geen transitievergoeding verschuldigd.

Indien de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan werkgever volstaan met een opzegtermijn van één maand.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons