Uitzendbureau

 

Gecertificeerd uitzendbureau.

 

Als uw bedrijf regelmatig gebruik maakt van uitzendkrachten, dan is het van belang dat u deze mensen inleent bij een geregistreerd en gecertificeerd uitzendbureau. Op deze manier verkleint u de kans om aansprakelijk gesteld te worden en kunt u een forse boete voorkomen van de Arbeidsinspectie.
Doet u toch zaken met een niet-gecertificeerde uitzendonderneming dan riskeert u in de loop van 2014 een verzuimboete van maximaal € 7.800.

 

Wat kunt u vooraf doen?

Controleer of het bedrijf waar u zaken mee wil gaan doen, ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.  Gaat u in zee met een niet geregistreerd bedrijf dan riskeert u een boete.

Controleer of het uitzendbureau gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Als het betreffende bureau  in bezit is van deze certificering heeft u meer zekerheid dat u zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau.

Onder bepaalde voorwaarden bent u gevrijwaard van aansprakelijkheid mocht het uitzendbureau zijn verplichtingen richting de Belastingdienst niet nakomen. Een van die voorwaarden is dat u 25% van het factuurbedrag (inclusief BTW) op de G-rekening van het uitzendbureau stort.

Leent u personeel in van een niet-gecertificeerd uitzendbureau, dan bent u verplicht om 35% van het factuurbedrag (inclusief BTW) op het depot te storten van dit uitzendbureau. Doet u dit niet dan kunt u een forse verzuimboete krijgen.

De belastingdienst meldt momenteel een maximale boete van € 7.800.

 

Belangrijk:

Wanneer u niet voldoet aan de stortingsplicht, kan de belastingdienst u aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven loonheffingen en omzetbelasting van het uitzendbureau. De aansprakelijkheid geldt tot het bedrag dat u had moeten storten op het depot. Er bestaat ook een Algemene Bond Uitzendondernemingen die het ABU keurmerk uitgeeft. Eén van de eisen om het ABU keurmerk te mogen voeren is aansluiting bij SNA.

 

G-rekening/depotstelsel

Betaalt een uitlener of onderaannemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen of de BTW niet, dan kan de Belastingdienst u als inlener of aannemer aansprakelijk stellen. U voorkomt deze aansprakelijkheid door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening bij de bank. De bedragen op deze rekening kan de uitlener of onderaannemer alleen gebruiken voor de betalingen aan de fiscus. Het depotstelsel moest dit verouderde systeem gaan vervangen. De inlener of aannemer zou bij toepassing van dit stelsel een deel van het factuurbedrag direct op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst storten.

 

Het gebruik van de g-rekening blijft in stand

Met een geblokkeerde rekening (g-rekening) is het mogelijk om inleners- en ketenaansprakelijkheid te voorkomen. Het depotstelsel moest het systeem van g-rekening vervangen, maar recent heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat het depotstelsel definitief van tafel is.

Het gebruik van de g-rekening blijft gewoon in stand, maar het is wel de bedoeling om het toekomstbestendig te maken. Daarnaast treedt het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte g-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen voorlopig niet in werking. Het ministerie gaat ook niet verder kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van de g-rekening uit te breiden naar zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons