Schenkingen 2017

 

Wiebes licht overgangsrecht schenkingsvrijstelling eigen woning 2017 toe.

 

Met ingang van 2017 wordt de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning verhoogd naar € 100.000. Over het overgangsrecht bestaat de nodige onduidelijkheid. Staatssecretaris Wiebes benadrukt nu in een brief dat er als hoofdregel geen beroep op de verhoogde vrijstelling kan worden gedaan indien er al eerder (geheel of gedeeltelijk) gebruik is gemaakt van een hoge vrijstelling. Uitzondering is alleen mogelijk als er wordt voldaan aan de voorwaarden van het overgangsrecht. Indien in 2015 of 2016 een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling (in 2016 maximaal € 53.016), mag in 2017 en 2018 nog een vrijstelling worden toegepast.

Vrijstelling is mogelijk tot het bedrag waarmee de vrijstelling voor de eigen woning die met ingang van 2017 geldt, uitstijgt boven de nu bestaande verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016). Voor in 2013 en 2014 gedane schenkingen geldt het overgangsrecht helaas niet. Wiebes geeft aan dat een ieder in die jaren al de mogelijkheid heeft gehad om tot een bedrag van € 100.000 belastingvrij te schenken. Deze mogelijkheid bestond niet meer in 2015 en 2016, vandaar dat voor plaatsgevonden schenkingen in die jaren wel overgangsrecht bestaat.

Stroomschema van de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning.

U wilt in 2017 een aanvullende schenking doen aan uw kind van (maximaal) € 100.000,- bestemd voor de eigen woning?

JA> Is uw kind (of eventueel zijn/haar partner) ten tijde van de schenking tussen de 18 en 40 jaar?

NEE > dan kunt u helaas GEEN gebruik maken van de verhoogde vrijstelling.

JA> Heeft u al eerder een schenking gedaan aan uw kind waarbij de verhoogde vrijstelling

is toegepast?

NEE> U kunt in 2017 € 100.000,= vrijgesteld schenken (gespreid over

maximaal 3 aaneengesloten jaren). U kunt ook in 2016 € 53.016

schenken en deze schenking in 2017-2018 aanvullen met € 46.984,=

JA> Heeft deze schenking plaatsgevonden in de jaren 2010 t/m 2014?

JA> U kunt in 2017 GEEN gebruik maken van de verhoogde vrijstelling,

ook niet als in het eerdere schenkingsjaar niet de volledige vrijstelling

is benut.

NEE> Vond deze schenking plaats in 2015-2016?

NEE> u moet in 2016 (maximaal) € 27.570 schenken om in 2017-2018

een (maximale)aanvulling van € 46.984 te kunnen doen. De

schenkingen zijn dan allebei vrijgesteld.

Zonder aanvulling in 2016 resteert vanaf 2017 slechts een vrijstelling

van € 27.567

JA> U kunt in 2017-2018 een aanvullende schenking doen van € 46.984

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons