Erkend leerbedrijf

 

Wij vinden het belangrijk dat mensen een mogelijkheid krijgen tot het volgen van een opleiding en praktijkervaring op kunnen doen. Daarom heeft ons bedrijf zich gekwalificeerd als SBB erkend leerbedrijf.

Binnen SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Onderwijs en bedrijfsleven maken samen afspraken over kwalificatiedossiers en de examinering in het MBO. Wat een MBO’er moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding ligt vast in het kwalificatiedossier. Op basis van deze dossiers maken onderwijsinstellingen hun onderwijsprogramma’s. SBB ontwikkelt dus de dossiers en het ministerie van OCW stelt ze vast.

Examineren is de manier om vast te stellen of een student voldoet aan de diploma-eisen. Scholen zijn hervoor verantwoordelijk maar het bedrijfsleven is nauw betrokken. Onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen in SBB examenprofielen. Daarin staan duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de rol van het bedrijfsleven in het examineringsproces.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons