Checklist IB 2015

Benodigde gegevens voor de aangifte ib 2015

Gegevens die u mee moet nemen voor de aangifte ib 2015:
– Jaaropgave loon;
– Eventueel betaalde lijfrentepremie’s met de complete polis van de verzekering;
– Pensioen jaar overzicht 2014 (opgebouwd pensioen via loon);
– WOZ-waarde eigen woning, waardepeildatum 1-1-2014;
– Jaaropgave hypotheek;
– Indien u een monumentenpand bezit, de onderhoudsuitgaven aan dit pand.
– Indien u een kapitaal verzekering heeft afgesloten, de polis meenemen, plus de waarde van de polis per 1 januari 2015 en 31 december 2015. Saldo bankrekeningen, inclusief werknemersspaarregelingen, op 1 januari 2015 en 31december 2015 (+ dat van de minderjarige kinderen);
– Waarde aandelen / effecten op 1 januari 2015 en 31 december 2015 (+ dat van de minderjarige kinderen);
– Neveninkomsten;
– Vergoeding vrijwilligerswerk;
– Ontvangen zorgtoeslag 2015;
– Gemaakte ziektekosten (die niet zijn vergoed en niet onder het eigen risico vallen);
– Gemaakte studiekosten (die niet door de werkgever zijn betaald);
– Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2015;
– Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen 2015;
– Eventueel geboortedatum en voorletters jongste kind en BSN nummer, voor kinderkortingen, enz
– Lijst met giften.

Direct vragen stellen