Tien tips betere boekhouding administratie

Steunpakket Corona: Nieuwe regelingen per juni 2020.

 

Van 1 juni tot 30 september 2020 is er een nieuw steunpakket voor ondernemers die getroffen zijn door de Coronacrisis. Het kabinet geeft aan dat het tweede pakket beter aansluit wat de ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe regeling voor MKB-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de Coronacrisis. Naast deze nieuwe regeling zijn ook de TOZO en NOW in aangepaste vorm verlengd.

Om ook de ondernemers te helpen die getroffen zijn door het Coronavirus na de uitbraakfase, heeft het kabinet een nieuw pakket opgezet en verschillende noodpakketten aangepast. Zo was het eerste noodpakket erop gericht voor baanbehoud en tijdelijke overbruggingskrediet. Het tweede noodpakket richt zich juist op bij- en omscholing en het tegemoet komen voor het betalen van de doorlopende vaste lasten.

 

Noodpakket TVL, tegemoetkoming vaste lasten van het MKB

Dit noodpakket is opgezet als opvolger van de TOGS.  Deze regeling is bedoelt voor MKB-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de Coronacrisis. Deze bedrijven kunnen tot €50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten buiten loonkosten om op te kunnen blijven brengen. Wel is belangrijk dat de bedrijven voldoen aan de voorwaarden. De TVL kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf eind juni 2020.

 

Tozo 1.0 wordt Tozo 2.0 en geldt tot eind september

De Tozo, Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers wordt met aangepaste voorwaarden verlengt met 4 maanden. De Tozo loopt hierdoor tot 1 oktober 2020 en wordt Tozo 2.0 genoemd. Met de verlenging van de Tozo 2.0 kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2.0 voldoen tot en met september 2020 een Tozo-uitkering ontvangen. Had je hiervoor nog geen aanvraag Tozo 1.0? Het is ook mogelijk om zonder Tozo 1.0 wel de verlenging aan te vragen, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden zijn bij de Tozo 2.0 vrijwel gelijk aan de voorwaarden van Tozo 1.0. Wel is er een groot en belangrijk verschil: Bij Tozo 2.0 geldt het inkomen van de partner wel mee voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt heb je geen recht op de Tozo 2.0.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag is €10.157,- voor de maanden juni, juli augustus en september. Aanvragen kan per 1 juni via de woongemeente, de startdatum is verschillend per gemeente.

 

NOW 2.0

Ook de NOW regeling is verlengd met 4 maanden. Hierin wordt maart als referentiemaand voor de loonsom genomen, mits de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan januari-maart.
In NOW 2.0 wordt een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten geleverd. Dit wordt gedaan door een vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%.

In de regeling zijn ook een enkele voorwaarden aangepast.

De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in de NOW 2.0. Daartegenover staat wel dat bedrijven die meer dan 20 werknemers willen ontslaan een akkoord moeten krijgen van een vakbond of personeelsvertegenwoordiging. Wanneer er geen akkoord is dan kan de aanvraag voor mediation worden gedaan bij de stichting van de arbeid. Ontbreekt een akkoord of mediationverzoek dan volgt een korting van 5% op het totale subsidiebedrag van NOW.

Werkgevers die NOW 2.0 aanvragen moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Bij de aanvraag leggen werkgevers een verklaring hierover af. Vanaf 1 juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Dit kan gedaan worden via het crisisprogramma NL leert door. Loopbaanadviseurs helpen deelnemers met advies gericht op kansen in de arbeidsmarkt. Ook Flexwerkers en zzp’ers kunnen gebruik maken van dit programma.

Een andere belangrijke voorwaarden van NOW 2.0 is dat het bedrijf over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

 

Uitstel betaling belastingdienst verlengd tot 1 oktober.

De belastingdienst verleent langer aan ondernemers uitstel van betaling. Deze versoepeling is verlengd tot in elk geval 1 oktober 2020. Zo hoeven eventuele verzuimboetes en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook de belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket zoals het versoepelen van het urencriterium voor zpp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn tot 1 oktober 2020. Wel is het belangrijk dat je uitstel aanvraagt bij de Belastingdienst. Dit uitstel geeft direct 3 maanden uitstel van betaling. Zo hoef je niet elke maand opnieuw uitstel aan te vragen.

Hulp nodig bij het aanvragen van een noodpakket? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Meer tips voor ondernemers? Lees ook eens onze andere artikelen:

Na het lezen van deze handige tips benieuwd welke zaken wij voor je uit handen kunnen nemen? Kijk snel op een van de volgende pagina’s:

 

 

 

 

 

Direct vragen stellen

 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld uw administratie uit te besteden of hulp te krijgen bij het opzetten van uw boekhouding? Of bent u op zoek naar een nieuw administratiekantoor? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 073-5119038 of vul het contactformulier in.

Wij streven ernaar om uw ingevulde contactformulier te beantwoorden binnen 24 uur. U bent overigens altijd welkom om geheel vrijblijvend een kopje koffie of thee te komen drinken!