Aanzegplicht

 

Aanzegplicht

 

Met ingang van 1 januari 2015 is de aanzegplicht geïntroduceerd in het ontslagrecht. De aanzegplicht houdt in dat de werkgever verplicht wordt om de werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voorgezet.Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, moet de werkgever in de aanzegbrief aangeven onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

 

Uitzondering

De aanzegplicht geldt niet als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die is aangegaan voor minder dan 6 maanden.

 

Gevolgen niet (tijdig) aanzeggen

Als de aanzegplicht niet (tijdig) in acht wordt genomen, zal de arbeidsovereenkomst gewoon van rechtswege eindigen. Wel is de werkgever aanzegvergoeding verschuldigd over de periode dat de werkgever te laat is met aanzeggen.
Als de werkgever niet heeft voldaan aan zijn aanzegplicht en er wordt doorgewerkt na de einddatum van de arbeidsovereenkomst dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd, maar voor maximaal een jaar, op de vroegere voorwaarden.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons