René de Bonth Administraties en Belastingadviezen Vlijmen Waalwijk

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

René de Bonth administraties belastingadviezen, gevestigd aan Jhr. de la Courtstraat 1 5251 JD Vlijmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.renedebonth.nl
Jhr. de la Courtstraat 1
5251 JD Vlijmen
+31 735119038

Persoonsgegevens die wij verwerken
René de Bonth administraties belastingadviezen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
René de Bonth administraties belastingadviezen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– salarisgegevens
– hypotheekgegevens
– bankgegevens
– vorderingen en schulden
– levensverzekeringen
– overige verzekeringen
– testamenten

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

René de Bonth administraties belastingadviezen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– René de Bonth administraties belastingadviezen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes, namelijk: loon-, inkomsten-, dividend-, erf-, overdrachts- en vennootschapsbelasting.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

René de Bonth administraties belastingadviezen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en daarnaast een wettelijke verplichting heeft om de gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

René de Bonth administraties belastingadviezen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. René de Bonth administraties belastingadviezen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt René de Bonth administraties belastingadviezen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

René de Bonth administraties belastingadviezen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

René de Bonth administraties belastingadviezen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Eventuele kosten die hierbij komen kijken worden aan u doorberekend.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar rene@renedebonth.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. René de Bonth administraties belastingadviezen zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

René de Bonth administraties belastingadviezen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via rene@renedebonth.nl

 

Copyright Rene de Bonth – Alle rechten voorbehouden


Direct vragen stellen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld uw jaarrekening te laten maken of uw aangifte omzetbelasting te laten verzorgen? Of bent u op zoek naar een nieuw administratiekantoor in de regio Vlijmen of Waalwijk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 073-5119038 of vul het contactformulier in.

Wij streven ernaar om uw ingevulde contactformulier te beantwoorden binnen 24 uur. U bent overigens altijd welkom om geheel vrijblijvend een kopje koffie te komen drinken!