Aanzegplicht | Salarisadministratie | Den Bosch | Rosmalen

Aanzegplicht

 

De aanzegplicht houdt in dat een werkgever zijn werknemer uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk dient te informeren over de toekomst. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, moet de werkgever in de brief aangeven onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

 

Uitzondering

De aanzegplicht geldt niet als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor minder dan 6 maanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een contract voor de duur van een bepaald project of ter vervanging van een medewerker. Aanzeggen geldt ook voor oproepkrachten die wisselende uren maken. 

 

Gevolgen niet (tijdig) aanzeggen

Als de aanzegplicht niet in acht wordt genomen, zal de arbeidsovereenkomst gewoon eindigen. Wel is de werkgever een vergoeding verschuldigd over de periode dat de werkgever te laat is met aanzeggen.
Als de werkgever niet heeft aangezegd en er wordt doorgewerkt na de einddatum van de arbeidsovereenkomst dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd, maar voor maximaal een jaar. De vergoeding is gesteld op 1 maandsalaris (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden). In dit geval is het dus een fikse vergoeding als er slechts sprake is van een contract van 6 maanden. 

Kortom: het is zeker bij kortlopende arbeidscontracten van groot belang om tijdig de werknemer te informeren over het vervolg van de overeenkomst. 

 

Zelfs een Whatsapp-bericht is geldig

De aanzegbrief moet de betreffende werknemer op tijd bereikt hebben. Het is daarom wijs om de aanzegging per aangetekende brief te doen. Aanzeggen per e-mail of Whatsapp is zelfs toegestaan. De werkgever moet echter wel kunnen bewijzen dat de werknemer de berichten gelezen heeft. In dit geval zal de werkgever dus een leesbevestiging of antwoord van de werknemer hebben moeten ontvangen.

Heeft u nog aanvullende vragen over dit onderwerp? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Direct vragen stellen

 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld uw salarisadministratie uit te besteden of uw aangifte loonheffingen te laten verzorgen? Of bent u op zoek naar een nieuwe boekhouder in de regio Den Bosch of Rosmalen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 073-5119038 of vul het contactformulier in.

Wij streven ernaar om uw ingevulde contactformulier te beantwoorden binnen 24 uur. U bent overigens altijd welkom om geheel vrijblijvend een kopje koffie te komen drinken!