Subsidie praktijkleren

Subsidie Praktijkleren

 

Stagiairs hebben veel voordelen voor een bedrijf. Buiten het feit dat ze goedkope arbeidskrachten zijn, kan een stagiair met een frisse blik u tot nieuwe inzichten brengen! Een ander voordeel is de mogelijkheid om een toekomstig werknemer aan uw bedrijf te binden. Vooral in sectoren waar het lastig is om geschikt personeel te vinden, kan een stagiair uitkomt bieden. Deze kunt u zelf opleiden en kneden naar uw wensen. Daarnaast is er wellicht de mogelijkheid om de subsidie praktijkleren aan te vragen, lees snel verder of u in aanmerking komt!

Toch kost een stagiair ook geld, denk bijvoorbeeld aan de afgesproken stagevergoeding. Deze is niet verplicht, maar veel bedrijven willen toch een blijk van waardering geven aan de leerling. Maar onderschat ook vooral het verlies aan tijd van je huidige werknemers niet. Een stagiair kost namelijk veel tijd om ingewerkt te worden. Tijd die uw werknemers niet meer aan andere dingen kunnen besteden. Kortom, het zou fijn zijn als de kostenpost teruggedrongen wordt en het financieel aantrekkelijker wordt om een stagiair aan te nemen!

Heeft u een stagiar binnen uw bedrijf en bent u aangemerkt als leerbedrijf? Dan is het goed mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de kosten die u gemaakt hebt voor de begeleiding en opleiding van de leerling. Deze subsidie heeft de volgende naam: Subsidie Praktijleren en wordt gegeven vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afgekort RVO. Veel werkgevers zijn echter niet op de hoogte van de mogelijkheden om een aanvraag te doen. Zonde van het geld dus!

 

Voor wie is deze subsidie?

Een veelgemaakt misverstand is dat de subsidie alleen aan te vragen is voor BBL leerlingen. Voor deze leerlingen is het zeker mogelijk om subsidie aan te vragen. Sterker nog: deze groep is de grootste deler in de subsidiepot. Echter, er valt ook subsidie aan te vragen voor het begeleiden van leerlingen met andere opleidingen/niveaus. De subsidie is in het leven geroepen om het makkelijker te maken voor leerlingen om een leerplaats te vinden bij een bedrijf. Hij is dan ook voornamelijk bedoeld voor de opleidingen waar het moeilijker is om een leerplaats te vinden.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor de subsidie? Om het makkelijk te maken hebben we daarom onderstaand een opsomming gemaakt van alle opleidingen waarvoor er voor een leerling subsidie praktijkleren aangevraagd kan worden:

  • Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs die in het laatste schooljaar onderwijs in het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’ vallen.

  • VMBO- leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de opleiding, die een praktijkleerplaats binnen uw organisatie hebben in het kader van een leerwerktraject.

  • Leerlingen die in het laatste jaar van de opleiding Praktijkonderwijs zitten, waarvan zij per week vier stagedagen en één dag binnenschools onderwijs hebben.

  • Leerlingen die de entreeopleiding, basisberoepsgerichte en -begeleidende leerweg van het vmbo volgen. Deze opleiding is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

  • MBO BBL leerlingen van alle sectoren. In sommige gevallen zijn vanwege opleidingsfondsen binnen een sector ook meerdere subsidie aan te vragen op één leerling.

  • HBO leerlingen in de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg en gedrag en maatschappij. Dit kunnen zowel voltijd hbo studenten als duaal- of deeltijdtraject studenten. Afstudeerstages komen niet in aanmerking voor de subsidie.

  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s). De subsidie is alleen beschikbaar voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Dit betekent dat bijzondere universiteiten, daaraan verbonden academische ziekenhuizen of onderzoeksorganisaties niet in aanmerking komen. Daarnaast moet de toio/promovendus 12 maanden onderzoek doen en een arbeidsovereenkomst hebben van 36 uur per week om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen.

 

Welk bedrag kan er maximaal gekregen worden?

Per jaar wordt er een vast bedrag aan subsidie ter beschikking gesteld. Dat betekent dat er maar een beperkt bedrag uitbetaald wordt aan werkgevers. Hoe meer aanvragen, hoe kleiner het bedrag dat per werkgever uitgekeerd wordt. Het maximale bedrag is €2700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Let op: De subsidie wordt aan de werkgever toegekend op basis van het aantal weken dat de stagiaire is begeleid. Hierbij tellen vakantiedagen en ziekte niet mee. Het is dus heel belangrijk dat er een administratie wordt bijgehouden van de dagen dat een student aanwezig is geweest. Omdat de subsidie pas na afloop van de stageperiode aangevraagd wordt, zien we vaak dat niet alle documenten opgesteld zijn of aanwezig zijn. Zonder deze documenten is het echter niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Bent u van plan om een praktijkleerplaats of werkleerplaats aan te gaan bieden? Dan kunt u de tegemoetkoming meenemen in de overweging, omdat u er een financiële tegemoetkoming voor kunt krijgen.

 

Subsidie aanvragen?

Indien u in aanmerking komt voor de subsidie zullen wij middels ons E-herkenningsaccount de aanvraag bij RVO indienen. Daarnaast zullen wij al het contact met RVO voor u op ons nemen, zodat u niet gestoord wordt bij uw dagelijks werk. Als extra service controleren wij of er ook recht is op andere subsidies bij bijvoorbeeld opleidingsfondsen. Indien gewenst kunnen wij ook deze voor u aanvragen. Kortom, u hoeft zich nergens zorgen om te maken!

De aanvraag van de subsidie voor 2018/2019 is mogelijk van 2 juni tot en met maandag 16 september 16.59 uur. Om uw aanvraag op tijd in te kunnen dienen bij RVO kunt u tot 13 september uw aanvraag bij ons administratiekantoor indienen. Let op: Een getekende stageovereenkomst is bij veel opleidingen een voorwaarde om subsidie te kunnen ontvangen. Zonder een stageovereenkomst kunnen we geen subsidie aanvragen.

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd of een leerling bij u in het bedrijf in aanmerking komt voor subsidie? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

2023 laatste jaar

Onlangs is in de tweede kamer besloten om de subsidieregeling tot 2023 voort te zetten. Lange tijd is onduidelijk geweest of de regeling verlengd zou worden, omdat er forse bezuinigingen gepland stonden. Daarnaast is ook de sector Zorg en Welzijn toegevoegd aan de lijst met opleidingen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.


Direct vragen stellen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld een subsidie praktijkleren aan te vragen? Of bent u benieuwd of u nog in aanmerking komt voor andere subsidies voor stagiairs? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)73 51 19 038 of vul het contactformulier in.

Wij streven ernaar om uw ingevulde contactformulier te beantwoorden binnen 24 uur. U bent overigens altijd welkom om geheel vrijblijvend een kopje koffie te komen drinken!