Minimumloon

Hoogte minimumloon per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Als werkgever bent u verplicht dit minimumloon uit te betalen aan uw werknemers. Bovendien moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Houd daarom tijdig rekening met de gewijzigde bedragen.

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:
-€ 1.551,60 per maand
– € 358,05 per week
– € 71,61 per dag

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland.

Let op!

Ook de minimumjeugdlonen voor 15 t/m 22 jarige werknemers gaan per 1 januari aanstaande iets omhoog. Zo bedraagt het minimumjeugdloon voor een 22 jarige vanaf 1 januari 2017 € 1.318,85 per maand. Voor een 15 jarige is dit € 465,50

Verplicht minimumloon

Het wettelijk minimumloon geldt als minimum beloning voor werknemers. Om er voor te zorgen dat werknemers niet worden onderbetaald, controleert de Inspectie SZW of werkgevers zich aan de wettelijke normen houden.

Tewerkstellingsvergunning

Neemt een werkgever iemand aan van buiten de EU? Dan moet hij een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor de werknemer. Een van de voorwaarden voor deze vergunning is dat de werkgever het volledige wettelijke minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder betaalt. Ook als deze werknemer jonger dan 23 jaar is of maar een deel van de week werkt.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons