Kinderopvang

 

Kinderopvang door een familielid, vriend of bekende

 

Indien kinderopvang is geregeld met een familielid, vriend of bekende van de familie kan hiervoor geen toeslag van de belastingdienst worden aangevraagd. Deze informele kinderopvang dient geformaliseerd te worden. Hiertoe moet het een en ander geregistreerd worden bij een door de gemeente geregistreerd gastouderbureau.
Op onderstaande websites kunt u berekenen wat u kunt besparen, wanneer bijvoorbeeld een goede kennis uw kind opvangt. Bovendien kunt u hier nog extra informatie aanvragen of zich aanmelden. De bureaus zorgen voor de administratie en registratie. In principe kan alles online geregeld en bijgehouden worden.

 

Gastouderbureaus in de omgeving:

 

• Gob zuid Nederland, https://www.kiss4kids.nl/subdomeinen/zuidnederland/index.php
• Gastouderplein.nl, https://www.kiss4kids.nl/subdomeinen/gastouderplein/index.php

Hieronder een voorbeeld om een indruk te geven van de kosten die u kunt besparen:

We gaan uit van een gezin met 2 ouders, waarbij beide ouders werken. Ze hebben 2 kinderen, 1 jonger dan 4 jaar, de ander ouder dan 4 jaar (volgt nog wel basisonderwijs). Opa en Oma (beide jonger dan 65 jaar) vangen hun twee kinderen op. Het kind jonger dan 4 jaar wordt voor 3 en een halve dag per week opgevangen (ongeveer 900 uur per jaar) en het kind ouder dan 4 jaar wordt 3 dagen per week naschools opgevangen (ongeveer 400 uur per jaar).

 

Relevante gegevens:

 

• Verzamelinkomen ouders: € 35000,-
• Verzamelinkomen gastouder: € 20000,-
• Verzamelinkomen partner gastouder: € 0,-
• Gemaakt onkosten opvang (voeding/ verzorging etc): € 500,-

Het gezinsvoordeel is dan als volgt opgebouwd: 2012 Per maand Per uur Netto inkomen gastouder: € 3.476,60 € 289,72 € 2,67 Netto bijdrage ouders: € 686,67 € 57,22 € 0,53 Netto gezinsvoordeel: € 2.789,93 € 232,49 € 2,15

Het netto inkomen van opa/oma bedraagt € 3.476,60 per jaar na aftrek van bureaukosten, belasting en overige kosten. Bij de ouderbijdrage horen de netto kosten voor kinderopvang na aftrek van de kinderopvangtoeslag en de werkgeversbijdrage, € 686,67.
Wanneer opa/oma € 686,67 per jaar schenkt aan de ouders, betalen de ouders niets voor de opvang en bedraagt het netto gezinsvoordeel € 2.789,93. Opa/oma mogen jaarlijks maximaal € 4.412,- belastingvrij schenken aan hun kind en € 2.648,- aan hun kleinkinderen. (2012)
Gemaakte onkosten: Als formele gastouder kunt u de gemaakte uitgaven voor voeding, verzorging, speelgoed, inventaris, organisatie, internet, etc. aftrekken. Voor de berekening is gebruik gemaakt van € 500,00 onkosten voor de opvang.

Direct vragen stellen

Show Buttons
Hide Buttons