Checklist aangifte inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting 2018

Gegevens die u mee moet nemen of op moet sturen:

 • Jaaropgave 2018 van uw werkgever;
 • Eventueel betaalde lijfrentepremie’s met de complete polis van de verzekering;
 • Het jaaroverzicht 2017 van uw pensioen (opgebouwd pensioen via uw werkgever);
 • WOZ-waarde van de eigen woning, waardepeildatum 1-1-2017;
 • Jaaropgave hypotheek;
 • Indien u een monumentenpand bezit, de kosten van het onderhoud aan dit pand.
 • Indien u een kapitaalverzekering heeft afgesloten, de polis meenemen, plus de waarde van de polis per 1 januari 2018 en 31 december 2018.
 • Saldo bankrekeningen, inclusief werknemersspaarregelingen, op 1 januari 2018 en 31 december 2018 (+ dat van de minderjarige kinderen);
 • Het financieel jaaroverzicht van de effectenportefeuille. Hierop dient de waarde per 1 januari en 31 december 2018 vermeld te zijn (+ dat van de minderjarige kinderen);
 • Neveninkomsten;
 • Vergoeding vrijwilligerswerk;
 • De in 2018 ontvangen bedragen aan zorgtoeslag;
 • Gemaakte ziektekosten (die niet zijn vergoed en niet onder het eigen risico vallen);
 • Gemaakte studiekosten (die niet door de werkgever zijn betaald);
 • Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2018;
 • Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting 2018;
 • Van uw kind(eren):
  • Het BSN;
  • De voorletters en voornaam
  • De geboortedatum
  • Daarnaast moeten we weten of de kinderen op uw adres wonen of hebben gewoond
 • Overzicht van de in 2018 gedane giften aan goede doelen. 

Twijfelt u of u nog meer gegevens moet aanleveren? Dan mag u altijd contact met ons opnemen en nemen we de stukken samen even door.

 


Direct vragen stellen


Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld uw aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen? Onze belastingadviseurs komen desgewenst zelfs bij u thuis uw aangifte invullen (regio Den Bosch en Waalwijk)! Neem daarom vandaag nog vrijblijvend contact met ons op via 073-5119038 of vul het contactformulier in.

Wij streven ernaar om uw ingevulde contactformulier te beantwoorden binnen 24 uur. U bent overigens altijd welkom om geheel vrijblijvend een kopje koffie te komen drinken!